Jouw kist

“de kunst van het leven, de kunst van het afscheid”

In mijn werk ben ik constant op zoek naar nieuwe manieren van expressie. Naar nieuwe vormen, die tot uitdrukking komen in een veelheid aan onderwerpen. Het zijn vooral mensen die me inspireren. Het leven. En dus ook de dood, die even onlosmakelijk als vanzelfsprekend deel uit maakt van dat leven.

Kunstzinnige kisten

Alle culturen kennen hun eigen afscheidsrituelen. Handelingen en voorwerpen die mensen helpen uiting te geven aan hun emoties. Op een gegeven moment heb ik besloten dat ik mijn doodskist beschilderd wil hebben. Daarmee startte het project. Mensen in mijn omgeving reageerden enthousiast en gaven te kennen dat ze zo’n laatste ‘exit’ in een persoonlijke kist ook wel wilden. Inmiddels heb ik in mijn atelier zo’n 20 verschillende voorbeelden van beschilderde kisten staan.

Naar eigen idee of ontwerp

Ik beschilder de kist volgens het eigen persoonlijke idee of ontwerp van de overledene of de nabestaanden. Zo ontstaat een oorspronkelijk kunstwerk, dat iets bijzonders toevoegt aan het unieke afscheid en ruimte schept voor een andere, authentieke beleving.

Via uw begrafenisondernemer kunt u contact met me opnemen en uw wensen kenbaar maken.
U kunt mij ook rechtstreeks benaderen via mail:

cdb@caroliendebrouwer.com