het zien
23 april 2015 Carolien

de visuele waarneming

Het zien… niet alle zien is hetzelfde.
Je hebt het neutrale, huis-tuin-en keuken zien en het gerichte zien. Dus meer passief en meer actief zien.
Het passieve, neutrale, objectieve zien geeft een soort van rust, we zien hetzelfde als de mensen om ons heen.
Het actieve zien geeft meer betekenis aan datgene wat je ziet, je maakt de wereld om je heen tot een meer zinvol geheel. We kijken dan niet slechts met ons oog maar we kijken dan met ons hele zelf. Ik zie de dingen zo, omdat ik ze zo bekijk…
Vanuit achtergrond, opvoeding, milieu, intentie, bedoeling, verwachtingspatroon, interesse, betrokkenheid, die de wereld bepalen om me heen.

Tekenen heeft veel te maken met het actieve zien. Tekenen is nl. het zichtbaar maken van iets, er is iets te zien. Tekenen dwingt je als het ware tot beter kijken, en door het tekenen ga je dingen ook anders zien.
Conclusie: Door goed te kijken  kunnen we beter tekenen en door te tekenen  gaan we weer beter kijken en minder oppervlakkig zien, verfijnder zien, meer aandacht voor details en leer je op verschillende manieren iets te bekijken. Meer relativerend, meer mogelijkheden zien en met meer fantasie.

het zien
Carolien

de visuele waarneming

Het zien… niet alle zien is hetzelfde.
Je hebt het neutrale, huis-tuin-en keuken zien en het gerichte zien. Dus meer passief en meer actief zien.
Het passieve, neutrale, objectieve zien geeft een soort van rust, we zien hetzelfde als de mensen om ons heen.
Het actieve zien geeft meer betekenis aan datgene wat je ziet, je maakt de wereld om je heen tot een meer zinvol geheel. We kijken dan niet slechts met ons oog maar we kijken dan met ons hele zelf. Ik zie de dingen zo, omdat ik ze zo bekijk…
Vanuit achtergrond, opvoeding, milieu, intentie, bedoeling, verwachtingspatroon, interesse, betrokkenheid, die de wereld bepalen om me heen.

Tekenen heeft veel te maken met het actieve zien. Tekenen is nl. het zichtbaar maken van iets, er is iets te zien. Tekenen dwingt je als het ware tot beter kijken, en door het tekenen ga je dingen ook anders zien.
Conclusie: Door goed te kijken  kunnen we beter tekenen en door te tekenen  gaan we weer beter kijken en minder oppervlakkig zien, verfijnder zien, meer aandacht voor details en leer je op verschillende manieren iets te bekijken. Meer relativerend, meer mogelijkheden zien en met meer fantasie.